Zorgboerderij

Met ingang van 1 november 2018 kunt u ons vinden op:
Adres: NIJHOFSWEG 5,  7122 PZ  Aalten  Tel: 06 8221 8480
Zorgboerderij De Neeth in Aalten is een agrarisch familiebedrijf. Sinds januari 2017 mogen wij ons officieel een zorgboerderij noemen en kunnen wij zorg leveren aan de acht Achterhoekse gemeentes. De boerderij is een veilige en vertrouwde omgeving voor deelnemers. Het werk, de omgeving, aandacht voor mens, dier, natuur en zorg en de rust en ruimte van het platteland zijn een prettige combinatie voor velen.

Iedere maandag van 11.00-12.00 uur is iedereen van harte welkom op ons inloopspreekuur, heeft u vragen of wilt u een kijkje komen nemen dan bent u van harte welkom! Aanmelden is niet nodig.

Over ons

Wij zijn Christel & Esther en runnen samen collega’s de zorgboerderij. Christel en Esther kennen elkaar al jaren. In mei 2016 ontstond het idee om samen een zorgboerderij op te zetten en ruim een half jaar later, januari 2017, was het gerealiseerd, de Neeth officieel als zorgboerderij!

Christel (1972) is de zorgboerin. Christel heeft Facilitaire Dienstverlening en Communicatie gestudeerd en heeft jarenlange ervaring door het werken met jongeren met een zogenaamde rugzak. 

Esther Dietz-Navis (1990) is de trajectbegeleider. Esther heeft haar SPH opleiding afgerond in 2013. Esther is SKJ geregistreerd.

Rianne Bulsink (1984) is trajectbegeleider. Ze heeft SPH gestudeerd en daarnaast heeft ze jaren ervaring in begeleiden van deelnemers.

Elcke Hinkamp (1989) is sociaal werker binnen onze zorgboerderij, ze heeft opleiding Pedagogisch medewerker nivo 4 afgerond.

Loes Lageschaar (1984) is jobcoach, ze heeft de Hogere Hotelschool afgerond.

Marleen ten Haaff (1983) is sociaal werker en heeft de opleiding SPW niveau 4 afgerond

Ellen van den Brink (1997) is ook sociaal werker en heeft opleiding Onderwijsassistent gevolgd en studeert nu Social Work in Utrecht.

Jaarlijks volgen wij trainingen en cursussen op ons vakgebied om op deze manier te zorgen voor de allerbeste zorg voor onze deelnemers! 

Zorg

Sinds januari 2017 heeft de Neeth het HKZ kwaliteitskeurmerk voor kleine organisaties en sindsdien is de Neeth officieel zorgboerderij. Zorgboerderij De Neeth biedt professionele begeleiding en ondersteuning aan kinderen, jongvolwassenen en volwassenen met verschillende soorten hulpvragen. De volgende mensen kunnen bij ons terecht:

 • ASS problematiek
 • Jeugdigen/jeugdzorg
 • Psychische of psychiatrische problemen
 • Mensen wie op een andere manier vast zijn gelopen in de maatschappij
 • Leerlingen van het speciaal onderwijs
 • Jongeren/kinderen met leerproblemen
 • Mensen met een burn-out (overspannen)
 • Volwassenen/jongeren/kinderen met een licht verstandelijke beperking

Niet voor alle cliënten is de Neeth een geschikte plek. Behoeft u lichamelijke verzorging, bent u slecht ter been of behoort u tot de doelgroep zedendelinquenten, dan verwijzen wij graag door naar andere zorgaanbieders. Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden, onze doelgroep is niet strak omlijnd, dus informeer gerust, we gaan graag in overleg.

Welke zorg bieden wij:

Welke zorg bieden wij:

 • Dagbesteding
 • Arbeidstoeleiding
 • Toeleiding richting school
 • Ambulante begeleiding

Wij bieden groepsbegeleiding en individuele begeleiding. Bij groepsbegeleiding wordt er samen gewerkt met meerdere deelnemers en begeleiders. Hierin wordt gekeken naar de groepsdynamiek en leert de deelnemer hoe hij/zij zich in een groep ten opzichte van andere deelnemers gedraagt. Onderwerpen als normen en waarden, maar ook wat wordt er verwacht als je in een groep werkt etc. komen aan bod. Bij individuele begeleiding bieden wij 1 op 1 begeleiding. Bij deze wijze van begeleiden kun je denken aan diverse individuele activiteiten maar ook aan vertrouwensgesprekken als de situatie er om vraagt.

Activiteiten zorgboerderij

Op de boerderij zijn verschillende dieren te vinden; koeien, schapen, paarden, pony’s, kippen en konijnen. Naast de verzorging van de dieren, houden wij ons bezig met het werken in de moestuin, samen koken & bakken en bieden wij regelmatig workshops aan.

Het kippencollege,

waarin we meer te weten zijn gekomen over de soorten kippen, hoe verzorg en behandel je een kip maar ook het gedrag van kippen en hoe je nou eigenlijk kunt zien dat een kip ziek is.

Cesartherapie,

tijdens deze workshop zijn we ons bewust geworden van onze houding in het dagelijks leven en met welke houding of handeling we beter de boerderijwerkzaamheden uit kunnen voeren.

Moestuin workshop,

tijdens deze workshop hebben we geleerd welke groentesoorten wel en niet  naast elkaar kunnen staan en hoe we tomatenplanten kunnen kweken. [/kolom]

Kwaliteit en Financiering

Kwaliteit

Kwaliteit van zorg vinden wij erg belangrijk. Zorgboerderij de Neeth heeft sinds 2017 het HKZ kwaliteitskeurmerk voor kleine organisaties.

Financiering

De deelname op onze zorgboerderij kan op meerdere manieren bekostigd worden namelijk;

 • via de gemeente “ Zorg in Natura “
 • PGB
 • met eigen middelen

Graag een handje helpen?

Vrijwilligers zijn altijd welkom! Bel of mail ons.

Op zoek naar een stageplaats?

Volg jij een HSAO of MBO opleiding en ben je op zoek naar een uitdagende stage plaats met ruimte voor eigen inbreng en verantwoordelijkheid? Wij hebben nog stage plaatsen voor komend schooljaar.

Contact

Wil je meer informatie, graag een keer komen kijken en/of je aanmelden? Neem dan contact met ons op: 06 8221 8480 of zorgboerderij@deneeth.nl

Klik hier hier voor meer informatie over de stage.

Speerpunten

Uit de missie en visie komen speerpunten naar voren. Speerpunten geven aan waar de zorgboerderij voor staat. De speerpunten die voor zorgboerderij De Neeth belangrijk zijn:

 • Respect, inlevingsvermogen, regie, jezelf mogen zijn
 • Ontwikkeling, mogelijkheden, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid
 • Thuis, plezier, sfeer, veilig
 • Zorgvuldig, deskundig, samenwerking, professioneel, communicatie
 • Samen, verbinden, ondersteunen, maatwerk en afstemmen

Missie & Visie

Ieder mens is uniek. Samen met de deelnemer gaan wij op zoek naar zijn/haar talenten en mogelijkheden en laten de onmogelijkheden achter ons. De beperking is iets wat deelnemers al hun hele leven lang horen, daarom richten wij ons op de kwaliteiten. Op onze zorgboerderij vinden wij het belangrijk dat de deelnemer op nummer één staat. Eerst alle aandacht voor de deelnemer, daarna komen de andere zaken. Als een deelnemer zich aanmeldt op De Neeth is dit vaak omdat ze in het dagelijks leven zijn vastgelopen op welke manier dan ook. Samen met de deelnemer kijken wij naar de individuele vragen en behoeften. Wat is er voor nodig om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren? Belangrijk vinden wij dat mensen kunnen doorstromen zodat zij hun eigen passende plek in de maatschappij kunnen (terug) vinden. Onze missie is om een situatie te creëren waarin iedereen een plek verdient waar je mag zijn wie je bent en waar iedereen zich veilig voelt. We willen de deelnemer positieve ervaringen meegeven in het leven zodat eenieder kan groeien in zijn eigen proces. We spelen in op de mogelijkheden van de deelnemer en bieden ondersteuning in het maken van eigen keuzes. Wij streven op De Neeth naar een veilige en respectvolle omgeving voor deelnemers. Samen werken, samen leren en samen zorgen staat bij ons hoog in het vaandel. Door deze insteek kunnen er hele mooie combinaties gemaakt worden in het werken met elkaar. In alle opzichten is De Neeth een veelzijdige plek.

Uitleg Klachtenprocedure

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over de zorgboerderij. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door de zorgboerderij of een medewerker van de zorgboerderij. Er zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar om je klacht kenbaar te maken.