Boerderij

Met liefde voor de koeien en liefde voor de grond waarop de koeien grazen wordt melkveebedrijf Mts. Frenken-Sonderlo gerund! Duurzaam, met passie, plezier en trots. Wees welkom op de boerderij!

Mocht u graag verse melk willen dan kunt u even bellen of appen voor een afspraak naar 06-21220341. Graag uw eigen fles/emmer meebrengen.

Mts. Sonderlo

“Op ons melkveebedrijf melken we 110 melkkoeien met twee melkrobots Lely A5. We hebben 30 hectare gras- en bouwland in eigendom en daarnaast huren we land erbij en/of kopen we extra ruwvoer aan om onze koeien te voeren. In de zomer gaan de koeien de wei in en voeren we ze bij met mais, kuilgras en brokken.  In de winter krijgen de koeien kuilgras en mais, aangevuld met brokken en mineralen voor een goede gezondheid.”

Op dit moment wordt het melkveebedrijf aan Neethweg 6 en Nijhofsweg 5 gerund door Christel, Patrick en Gert-Jan Fukkink de werkzaamheden op het melkveebedrijf voor hun rekening nemen.

“Wij streven naar een rendabel bedrijf met liefde voor de koeien en de grond waarop ze grazen. We zijn trots op ons bedrijf en verwelkomen jou daarom graag!”

Weidegang/duurzaamheid

Duurzaamheid is een actueel thema. Mts. Frenken-Sonderlo draagt hier graag een steentje aan bij.
Onder ‘duurzaam produceren’ kun je vier aspecten onderscheiden; dierenwelzijn, sluiten van kringlopen, geen gevaar voor de volksgezondheid en winstgevendheid.

“Duurzaamheid qua dierwelzijn betekent voor ons; koeien in de wei. Onze koeien gaan van eind maart tot eind oktober iedere dag minimaal 6 uur naar buiten. In de wei beweegt en ligt een koe op een natuurlijk manier en ze eet gras waar ze melk van maakt.
Duurzaamheid betekent voor ons ook zuinig zijn op onze koeien. Het opfokken van een vaarskalf (vrouwelijk kalf) kost veel tijd en geld. Het duurt 2 jaar voordat ze melkkoe is en we streven daarom ook naar oude koeien. De afgelopen jaren hebben we al 9 koeien gehad die 100.000 kg melk hebben geproduceerd (>12 jr.) en twee koeien die 10.000 kg vet en eiwit hebben geleverd in hun leven.

Wij streven ook naar een minimaal gebruik van antibiotica. We behandelen een koe alleen als het echt niet anders kan. Standaard de koeien op zwangerschapsverlof sturen (droogzetten) met antibiotica doen wij niet, alleen als de kwaliteit van de melk in de afgelopen lactatie niet voldoende was. Minimaal gebruik van antibiotica is belangrijk om resistentie te voorkomen zodat antibiotica inzetbaar blijft voor de volksgezondheid.

Met het sluiten van kringlopen proberen we voer en mest zo effectief mogelijk in te zetten en indien mogelijk in en uit de regio. Minder brokken voeren betekent minder aanvoer van stoffen uit verre streken. Klaver in de wei betekent minder kunstmest op het land omdat klaver een bijdrage levert aan de groei van gras als stikstof-leverancier.
Het water op ons bedrijf wordt verwarmd door de melk uit de koe (37 graden C). Voordat de melk in de koeltank gaat wordt ze langs het water in buizen geleid. Op deze manier hoeft het water in de boiler minder lang verwarmd te worden tot 90 graden C. Hiermee besparen we energie.”

Om een toekomstbestendig bedrijf te blijven is het noodzakelijk geld te verdienen. Winst maken is nodig om duurzame investeringen te kunnen doen, nu en in de toekomst!

Bijen

“Op 11 oktober 2010 ontving ik mijn diploma ‘basiscursus bijenteelt’. Een papiertje zegt echter niet veel, in de praktijk mag ik het waarmaken. Van mijn bijenmentor Evert Lensink ontving ik mijn eerst volk. Reuze spannend. Ondertussen heb ik vier volken en in de zomer van 2011 heb ik mijn eerst honing geoogst, 13 kg. Bijenhouden is een fascinerende hobby. Iedere keer als ik weer in mijn volken aan het werk ben, verbaas ik me over het vermogen van de bijen hun leven te organiseren. Ik kan er nog een voorbeeld aan nemen! Wil je meer weten over bijen?
In combinatie met een bezoek aan het museum en/of het melkveebedrijf vertel ik je graag meer!”

Christel Frenken

De geschiedenis van De Neeth

Boerderij De Neeth werd in 1899 gekocht door: Theodorus Gerrit Jan Lammers uit IJzerlo. In 1914 komt de nieuwe boerderij met woning gereed, de blauwdruk en vele foto’s uit deze tijd zijn in het museum te bezichtigen.

De heer Lammers was getrouwd met mevrouw J.W. Bongen. Samen kregen zij een dochter (Lina) en zoon (Jan). Op donderdag 25 oktober 1917 hertrouwde de heer Lammers met Aleida Johanna van Eerden. Zij kregen samen twee dochters Johanna (1918) en Willemien (1922).

Na het overlijden van Dorus Lammers zette mevrouw Lammers-van Eerden het bedrijf voort met medewerking van J.G. Sonderlo (1914) van Groot Deunk. Uiteindelijk trouwde Johan Sonderlo in 1940 met de dochter van zijn bazin, Johanna Lammers. Samen bouwden zij het melkveebedrijf verder uit en kregen ze twee zonen Wim (1942) en Theo (1947). Theo Sonderlo trouwt met Truus Prinsen (1947) van het Maris en samen nemen zij het bedrijf in 1978 over. Ondertussen hebben zij twee dochters gekregen Christel (1972) en Heidi (1974). In 1995 komt Christel ook in het bedrijf en samen met haar ouders, Theo en Truus, runnen zij het melkveebedrijf tot 2022. Vanaf 01-01-2022 runnen Christel en Patrick Frenken – Sonderlo samen De Neeth met haar verschillende takken.

De generatie anno 2018.
Theo, Truus, Lidian, Christel, Patrick, en in de kruiwagen Alexander en Marchien.

Boerderij

Bekijk de kaart

Boerderij

Bekijk de kaart